Bountiful CSS Tips och Rådfrågningar

Ämne för att dela med er och fråga efter råd för CSS till temat Bountiful.

Jag försöker ändra färgen på etiketten “Nyhet” men nedan CSS vill inte fungera. Några tips?

.tws-article-labels–new {
background: #12bf15; !important;
}

Testa ta bort semikolonet efter färgkoden. (Jag skulle eventuellt även skriva “background-color”, men det ska inte behövas).

.tws-article-labels–new {
background-color: #12bf15 !important;
}

1 gillning

Det hjälpte inte tyvärr

Prova denna kod :slight_smile:

.tws-article-list–list .tws-article-list–labels .tws-article-labels–new .tws-article-labels–label-text {
background: #000 !important;
}

Här är också ett till alternativ (jag körde med “red” som testfärg):

.tws-article-labels–label-text {
background-color: red !important;
}

Lyckades lösa det. Dessa bägge verkar behövas för att det ska bytas färg på nyhetsetiketten både i listor och inne på artikelsidan:

.slot–article-labels .tws-article-labels–new .tws-article-labels–label-text {
background: FÄRG !important;
}
.tws-article-list–list .tws-article-list–labels .tws-article-labels–new .tws-article-labels–label-text {
background: FÄRG !important;
}

För mig fungerade denna för både artikellistor och artikelsida:
.tws-article-labels–label-text {
background-color: red !important;
}

Sista ledet är samma på dessa två (men det kanske finns anledning att ange allt…?):
.slot–article-labels .tws-article-labels–new .tws-article-labels–label-text
.tws-article-list–list .tws-article-list–labels .tws-article-labels–new .tws-article-labels–label-text

Det var märkligt Mattias. Den varianten hjälper varken i lista eller artikelsida för oss. Det är i temat bountiful du testar och inte typ Fabrikk? :stuck_out_tongue:

Jag testade att korta ner och slå ihop min variant men då slutade den att fungera…

Det var i bountiful jag testade. Märkligt att det inte fungerade, men bra att det löste sig för dig i alla fall. :slight_smile: