Hur använder man DKIM med Abicart?

Jag har lagt till ett SPF-record, och skulle nu även vilja konfigurera DKIM för e-postadressen jag använder för att skicka orderbekräftelser för att ytterligare minska risken att de räknas som spam.

Hur lägger jag till ett DKIM?

Här är stegen för att konfigurera DKIM för en e-postadress. Processen kan variera lite beroende på vilken e-posttjänst du använder, men här är de allmänna stegen:

  1. Skapa en DKIM-post: Generellt sätt behöver du logga in på din administrationspanel för e-posttjänster och hitta inställningarna för DKIM. Flera e-postleverantörer genererar en DKIM nyckel åt dig.
  2. Kopiera den genererade DKIM-posten: Du kommer att få en TXT-record inklusive en lång sträng. Kopiera den exakt som den är presenterad.
  3. Gå till dina domännamnsserverinställningar: Du behöver logga in på panelen för din domänregistrator och gå till DNS-inställningarna för din domän.
  4. Skapa en ny TXT-post: Skapa en ny TXT-post i DNS-inställningarna. I fältet för värd eller namn, klistra in vänsterdelen av det du genererade i steg 1 (vanligtvis något som “google._domainkey” för Gmail). I värdet eller TXT-värdet, klistra in resten av strängen från steg 1.
  5. Spara och vänta: Spara dina ändringar. Observera att det kan ta upp till 48 timmar för att DNS-ändringarna ska spridas helt.

Kom ihåg att detta är en generell guide och varje e-posttjänstleverantör kan ha lite olika process. Du ska alltid kolla på dokumentationen för din specifika e-posttjänst för mer detaljerade instruktioner.

På samma sätt, är processen att lägga till en ny TXT-post i ditt domännamnssystem lite olikt beroende på vilken leverantör du använder. Du kan hitta mer detaljerade instruktioner på webbplatsen för din specifika domänregistrator.