Information på plocklistan

Hur får jag in kundens info, inkl mobilnr och e-post, under rubriken Beställare på plocklistan?