Låsa en underadmin till en viss "Flerbutik"

Vi har i vår kommun ett visst intresse att skapa en lokal e-handelsplats, främst mot lokala konsumenter, för att synliggöra det stora utbudet som finns hos de lokala handlarna.
Då det finns olika kunskapsnivåer bland handlarna så skulle det vara intressant med att låsa deras “åverkan” som underadmin endast till deras produktkategori/flerbutik. Kan det åstadkommas på något sätt.

Det går bra att skapa en Partner (under huvudmenyn “Partners” i admin) och sedan koppla denna partner till en eller flera butiker i ett flerbutiksystem. Dessa partners kommer då bara att kunna se beställningar som kommer in till den aktuella butiken. De kan inte hantera något annat.

Tack, men skulle behöva att de kan lägga in artiklar också (i sina kategorier/butiker)

Det finns inga inställningar för den typen av behörighetskontroller för butiksadministratörer. En möjlig work-around är ju att reglera det hela med ett avtal. Dvs att administratörerna får egna konton och rent tekniskt har tillgång till allt. Men att de då är juridiskt bundna till att inte pilla på något annat än nya artiklar och ordrar.