Produktbeskrivningar med AI

Abicart har integrerat OpenAI för att skapa automatiska artikelbeskrivningar i deras administrativa gränssnitt. Detta gör det möjligt för e-handlare att enkelt skapa unika och relevanta beskrivningar för varje produkt, utan att behöva skriva dem manuellt. Integrationen fungerar genom att använda det namn som anges på varje produkt och sedan använda OpenAI’s modeller för att generera en beskrivning. Denna process är snabb och effektiv, och ger e-handlare mer tid att fokusera på andra aspekter av deras verksamhet.

Läs mer här https://www.abicart.se/om-abicart/manual/produkter/skapa-produktbeskrivningar-automatiskt-med-abicarts-ai

openAI; https://openai.com/

Riktigt bra! AI kommer kunna hjälpa oss handlare mycket i framtiden när man lär sig hantera det.
Gissar att ni kopplar er mot varje ny uppdatering av ChatGPT som kommer?

2 gillningar

Tänk på att det är lite oklart huruvida Google ser ner på AI-genererat innehåll och ev. ger sidor med hög andel AI-genererat innehåll sämre rating.