Ställa in momsen

Hur ställer man in momsen i butiken?

Gå till Inställningar > Moms

Här ställer du in både hur priser matas in i sortimentet och hur priser visas ute i butiken.