Vad är flerbutikssystem?

Vad innebär flerbutikssystem?

Flerbutiksystem, eller butikssystem som det också kallas, är en funktion som ingår om du har PLUS.

Butikssystem innebär att du har en toppnivå där du har alla dina artiklar och underbutiker där du kan visa hela eller delar av sortimentet. Toppnivån (där alla artiklarna ligger) har ett butiks-id och underbutikerna har egna unika butiks-id.

När man kopplat på butikssystem i en shop går det inte att backa detta. Se därför till att du är säker på att du vill ha flerbutikssystem innan det slås på. Du kan självklart välja att inte förlänga vissa underbutiker, men du kommer alltid ha sortimentet på toppnivå.

Butik 1 (Toppnivå + en underbutik) kostar 490 kr / mån
Butik 2–4: 290 kr st / mån
Butik 5 och uppåt: 66 kr st / mån

Abicart är en leverantör av e-handelslösningar som erbjuder sina kunder möjligheten att hantera flera olika e-butiker med samma administrativa verktyg. Detta innebär att företag kan skapa och hantera olika butikssiter med unika utseenden och funktioner, samtidigt som de delar samma grundläggande inställningar och konfigurationer. På så sätt kan företag enkelt hantera flera varumärken eller affärsområden genom en enda plattform.

läs mer om detta här https://www.abicart.se/om-abicart/manual/flerbutikssystem/flerbutikssystem-oversikt

/ Rikard